8 Ocak 2011 Cumartesi

Temizlikle İlgili Atasözleri hakkinda bilgiler

Temizlikle İlgili Atasözleri

Temizlikle İlgili Atasözleri nelerdir - Temizlikle İlgili Atasözleri hakkinda bilgiler


*Pire itte, bit yiğitte bulunur ( bu sözün geçerliliğini kaybettiği söylenebilir)

* Güneş giren eve doktor girmez. ( güneş giren ev, aynı zamanda temiz olur, çünkü mikroorganizmalar yaşayamaz orada açıklaması beklenebilir )

*Temiz bir çevre istiyorsan, önce kendi kapının önünü süpür. ( Temizlik ailede başlar genellemesine ulaşılabilir )

*Temizlik imandandır.


evini temiz tut misafir gelebilir kendini temiz tut azrail gelebilir

kan dökenin kanı temiz kalmaz

tüccarın malı temiz olsa yol üzerinde kendisi yer

temiz bir vicdan kadar yumuşak yastık yoktur

Akan su yosun tutmaz

Su akmayınca durulmaz

Insani elbisesine göre karsilarlar,bilgisine göre agirlarlar.

temiz avlu evin süsüdür

evini temiz tut misafir gelebilir kendini temiz tut azrail gelebilir

kan dökenin kanı temiz kalmaz

tüccarın malı temiz olsa yol üzerinde kendisi yer

temiz bir vicdan kadar yumuşak yastık yoktur

*evini temiz tut misafir gelebilir kendini temiz tut azrail gelebilir

*temiz bir vicdan kadar yumuşak yastık yoktur

*Insani elbisesine göre karsilarlar,bilgisine göre agirlarlar.

*Tüccarın malı temiz olsa yol üzerinde kendisi yer. …

*temiz avlu evin süsüdür

*Kan dökenin kanı temiz kalmaz

*devamlı akan su yatağını ve kendini temiz tutar

*evini temiz tut misafir gelebilir kendini temiz tut azrail gelebilir

*temiz bir vicdan kadar yumuşak yastık yoktur

*Insani elbisesine göre karsilarlar,bilgisine göre agirlarlar.

*Tüccarın malı temiz olsa yol üzerinde kendisi yer. …

*temiz avlu evin süsüdür

*Kan dökenin kanı temiz kalmaz

*Temiz elleri olan insanların da kirli düşünceleri vardır.

* Çocuk büyütürken evi temiz tutmak, kar hálá yağarken kapının önünü temizlemek gibidir. …

*temiz hava garip kokar

Temizlik Ruhun Gıdasıdır

Pire itte, bit yiğitte bulunur ( bu sözün geçerliliğini kaybettiği söylenebilir)

* Güneş giren eve doktor girmez. ( güneş giren ev, aynı zamanda temiz olur, çünkü mikroorganizmalar yaşayamaz orada açıklaması beklenebilir )

*Temiz bir çevre istiyorsan, önce kendi kapının önünü süpür. ( Temizlik ailede başlar genellemesine ulaşılabilir )

*Temizlik imandandır.

*Aslan yattığı yerden belli olur.

22 Aralık 2010 Çarşamba

ipek yolunun önemi Nedir

Merhaba arkadaşlar daha önceki yazılarımızda İpek Yolu Hakkında Bilgi,İpek yolu üzerinde bulunan Hanlar ve Önemlerini anlatmıştık. Bugün ise Size İpek Yolunun Önemi,İpek Yolunda Ticaret Konularını anlatacağız,

(İpek Yolu); Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur.
Milattan yüzyıllar önce Mısırlılar, daha sonra da Romalılar, Çinlilerden ipek satın alırlardı. Ulaşım ise, daha sonra İpek Yolu adı verilen güzergahları izleyen kervanlarla sağlanırdı.

İpek endüstrisi, eski çağlardan beri birçok milletin hayatında çok önemli bir yer tutmuştur. Uzak Doğu’dan gelen ipek ve baharat, Batı dünyası için, uluslararası ilişkilerde önemli bir yol oynamıştır. İpek, ayrıca Doğu kültürünün Batı tarafından tanınmasını da sağlamıştır. Doğu’nun ipeği ile baharatının kervanlarla batıya taşınması, Çin’den Avrupa’ya ulaşan ticaret yollarını oluşturmuştur. Orta Çağda, ticaret kervanları, şimdiki Çin’in Xian kentinden hareket ederek Özbekistan’ın Kaşgar kentine gelirler, burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan ovalarından Hazar Denizi’ne, diğeri ile de Karakurum Dağları’nı aşarak İran üzerinden Anadolu’ya ulaşırlardı. Anadolu’dan deniz yolu ile veya Trakya üzerinden kara yolu ile Avrupa’ya giderlerdi.

İpek Yolunun Önemi Hakkında Bilgi

Doğudan batıya doğru gelişen bu ticari harekette daha önceki çağlardan beri kullanılmakta olan bir yol şebekesinden yararlanılmıştır. Yoğun bir şekilde ipek, porselen, kağıt, baharat ve değerli taşların taşınmasınmasının yanında kıtalar arasındaki kültür alışverişine de imkan sağlayan bu binlerce kilometre uzunluğundaki kervan yolları zaman içinde İpek Yolu olarak adlandırılmıştır. İpek Yolu Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde, 2000 yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta ve olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır.

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, İpek Yolu’nun hem bir ticaret yolu, hemde tarihsel ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması gündeme gelmiş, bu yol boyunca inşa edilmiş ve artık kullanılmayan yapıların, yeni işlevler kazandırlarak korunmaları ve yaşatılmaları için çalışmalar başlamıştır.

İpek Yolunun dünya tarihindeki en önemli rolü, öncelikle Doğu ve Batı kültürleri arasında bir köprü kurulmasını sağlamış ve bu sayede Doğu’ nun zengin medeniyeti Batı’ nın uygarlığını ve ticaretini geliştirmiş, Avrupa coğrafyası içine sıkışmış kalmış Batı uygarlığı bu sayede yeni ufuklara yelken açmıştır. Bunun yanında İpek Yolu üzerinde yer alan medeniyetler birbirleri ile daha derin iletişimler kurmuş ve insanın yeryüzünü algılaması konusunda son derece ciddi mantıklar geliştirmiştir. Ayrıca, hiç şüphesiz ticaret gelişmiş, ekonomik anlamda modern ekonomik faaliyetlere en yakın faaliyetler yine bu dönemde oluşmuştur. İpek Yolu’ nun bir başka etkisi ise özellikle Avrupa Mutfağı’ na olmuştur. Hindistan ve Çin’ den gelen baharatlar, Yemen’ den gelen kahve Batı’ nın damak zevkini önemli ölçüde değiştirmiş ve geliştirmiştir.

merkez açı ve çevre açı ilişkisi

Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir.
O noktasından r uzaklıktaki noktalar kümesi O merkezli ve r yarıçaplı çemberdir.

Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. [CD] kirişi gibi.
En uzun kiriş merkezden geçen kiriştir. O merkezinden geçen [AB] kirişine çemberin çapı denir.
Çemberi iki noktada kesen doğrulara kesen denir. d2 doğrusu çemberi K ve L noktalarında kestiğine göre kesendir.
Çemberi bir noktada kesen doğruya teğet denir. d1 doğrusu çemberi T noktasında kestiğinden teğettir.
Çemberin merkezindeki 360° lik açı çember yayının tamamını görür.
Çember yayının açısal değeri 360° dir.

Çap çember yayını iki eşit parçaya ayırır. Her bir parça 180° dir.

ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ
1. Merkez Açı
Köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denir. Bir merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir.
m(AOB)=m(AB)=a

2. Çevre Açı
Köşesi çemberin üzerinde kenarları bu çemberin kirişleri
olan açıya çevre açı denir. Çevre açının ölçüsü gördüğü
yayın ölçüsünün yarısına eşittir.

Aynı yayı gören çevre açının ölçüsü merkez açının ölçüsünün
yarısıdır.

Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşittir.
m(BAC) = m(BEC) = m(BDC)

Çapı gören çevre açının ölçüsü 90° dir.
m(AEB) = m(ACB) = m(ADB) = 90°

3. Teğet – kiriş açı
Köşesi çember üzerinde kollarından biri çemberin teğeti diğeri çemberin kirişi olan açıya teğet – kiriş açı denir.
Teğet – kiriş açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir.
Aynı yayı gören teğet-kiriş açı ile çevre açının ölçüleri eşittir.
m(ABT) = m(ATC) = a


4. İç Açı
Bir çemberde kesişen farklı iki kirişin oluşturduğu açıya iç açı denir.
İç açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarısına eşittir.

5. Dış Açı
İki kesenin iki teğetin veya bir teğetle bir kesenin
oluşturduğu açıya çemberin bir dış açısı denir.

Bir dış açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri farkının yarısına eşittir.
APB açısı AB ve CD yaylarını gördüğüne göre

[PA teğet
[PB kesen

[PA teğet
[PC teğet
m(AC) = y
m(CA) = x
dersek

Burada x + y = 360° olduğundan
a + x = 180°

O merkezli yarım çemberde
m(APC) = a
m(AB) = b
a+b = 90°

6. Kirişler Dörtgeni
Kenarları bir çemberin kirişleri olan dörtgene kirişler dörtgeni denir.
Bir kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar bütünlerdir.
m+m=180°
m+m=180°

Karşılıklı açılarının ölçüleri toplamı 180 olan bütün dörtgenlerin köşelerinden bir çember geçer.
Kesişen iki çemberde oluşan ABEF ve BCDE dörtgenlerinde
m(ABE)=m(CDF)
m(AFD)=m(CBE)
m(ABE)+m(CBE)=180° olduğundan
[AF] // [CD]

1 Aralık 2010 Çarşamba

Kalpli yonca havlu kenarı örneği

Rengarenk dantel sehpa örtüsü örneği

Fırında Kıymalı Makarna

Malzemeler
Kıymalı Makarna için
1/2 paket çubuk makarna
1 yemek kaşığı tereyağ
1 yemek kaşığı sıvıyağ
250 gram kıyma
2 çorba kaşığı domates salçası
Beşamel Sos için
1,5 su bardağı süt
50 gram margarin
2 yemek kaşığı un
Dışı için
2 adet yufka
2 adet yumurta
1 bardak süt
1 yemek kaşığı sıvıyağ
Hazırlanışı
Makarna biraz sıvı yağ ile beraber haşlanır.
Tereyağ, sıvıyağ beraber kızdırılır.
Soğan kavrulduktan sonra kıyma ve salça ilave edilir.
Haşlanan makarnalarla karıştırılır.
Un yağ ile kavrulur.
Süt yavaş yavaş karışıma eklenir.
Kıvam alıncaya kadar karıştırılarak pişirilir.
Yumurta, süt ve yağ çırpılır.
Yufka tepsiye serilir.
Karışım ile ıslatılır.
2. yufka da üzerine serilir.
Makarna ve beşamel sos dökülüp düzgünce yayılır.
Tepsiden sarkan kenarlar makarnanın üzerie doğru kapatılır.
Kalan sütlü karışım üzerine dökülüp 15 dakika bekletilir.
Önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında 30 dakika pişirilir.

Daha fazla yemek tarifi için TIKLAYINIZ

30 Kasım 2010 Salı

Nurgül YEŞİLÇAY ın güzellik sırları


Yaşta geriye gidişi sağlayan özel bir diyet uyguluyor musunuz? Yediğime, içtiğime dikkat etmeye çalışıyorum. Acıktığım zaman aç kalmamaya özen gösteriyorum. Bir şeyler yiyorum ama az yiyorum. İnsan vücudunun kızartma dışında her şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yemeği abartmadığımız sürece mutlaka etkisini görüyorsunuz.
Günlük hayatta makyaj yapıyor musunuz? Cildimin nefes almasını sağlamak amacıyla hiç makyaj yapmıyorum. “Asla kullanmam” dediklerim; fondöten, pudra ve fardır. Bunları sürdüğümde yüzümde yarattığı ağırlık hissini pek sevmiyorum.
SÜT ÇOK YARARLI
Gençlik ve güzellik sırrınız ne? Cildin devamlı nemli kalması gerekiyor. Bunun için de sabah akşam sabunla yıkanmamalı. Yüzüme asla kozmetik ürün sürmüyorum. Cildim için tonik olarak gül suyu ya da limon kullanıyorum.
Yıkayacağım zaman saf zeytinyağlı sabunu tercih ediyorum. Arada süt sürüyorum. Çünkü sütteki laktik asit cilt için çok yararlı. Ayda bir bal maskesi yapıyorum. Saçlarımı yıkarken şampuanın içine bal koyuyorum. C vitamini hücre yenileyici özellik taşıyor.
Hergün C vitamini ve balık yağı kullanıyorum. Sporun da önemli olduğunu düşünüyorum. Ağır sporun yararlı olmadığını düşündüğüm için haftada bir ya da iki kez hızlı tempoda yürüyorum. Ve en önemlisi, hayattan keyif almayı listemin en başına yerleştiriyorum.
Geçen sezondan bu sezona nasıl zayıfladınız? Kilo almama neden olan şeyleri saptadım ve üzerine gittim. İlk iki-üç ay kilo veremedim. O zaman kilo verememekten korktum aslında ama sonra birden kilolar gitti.
Oğlum Nejat’ın yediklerini yiyordum. Pasta, makarna gibi yiyecekleri azaltarak bir rejim uygulayınca kilolar da kendiliğinden gitti zaten.
HATLARI ANGELINA JOLIE’YE BENZİYOR
Nurgül Yeşilçay’ın makyözü Besey Üstel: “Nurgül çok güzel bir kadın. Ona makyaj yapmak çok kolay, sadece göz rengini ortaya çıkarmak için kontrast renkler kullanıyorum. Hatlarını Angelina Jolie’ye benzetiyorum. En güzel yerleri; gözleri, burnu ve dudakları… Canlandırdığı Yasemin karakteri için uyguladığım makyaj senaryo gereği bazı sahnelerde biraz abartılı olabiliyor. Bütün oyuncular trendleri takip etmeli. Nurgül de takip ediyor.”
Pürüssüz cildiyle ön plana çıkan Yeşilçay, bakım ve zayıflama sırlarını anlattı…
Yüzüme asla kozmetik ürün sürmüyorum. Cildim için tonik olarak gül suyu ya da limon kullanıyorum.
İnsan vücudunun kızartma dışında her şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Nurgül Yeşilçay’ın makyözü Besey Üstel: “Nurgül çok güzel bir kadın. Ona makyaj yapmak çok kolay, sadece göz rengini ortaya çıkarmak için kontrast renkler kullanıyorum.
Ayda bir bal maskesi yapıyorum. Saçlarımı yıkarken şampuanın içine bal koyuyorum.
Geçen sezondan bu sezona nasıl zayıfladınız? Kilo almama neden olan şeyleri saptadım ve üzerine gittim. İlk iki-üç ay kilo veremedim. O zaman kilo verememekten korktum aslında ama sonra birden kilolar gitti.
Günlük hayatta makyaj yapıyor musunuz? Cildimin nefes almasını sağlamak amacıyla hiç makyaj yapmıyorum. “Asla kullanmam” dediklerim; fondöten, pudra ve fardır. Bunları sürdüğümde yüzümde yarattığı ağırlık hissini pek sevmiyorum.
En güzel yerleri; gözleri, burnu ve dudakları…
Yaşta geriye gidişi sağlayan özel bir diyet uyguluyor musunuz? Yediğime, içtiğime dikkat etmeye çalışıyorum. Acıktığım zaman aç kalmamaya özen gösteriyorum. Bir şeyler yiyorum ama az yiyorum.
Hergün C vitamini ve balık yağı kullanıyorum.
Loading...